งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management
ปรับปรุงข้อมูล : 30/5/2567 12:01:09     ที่มา : งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 18

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กลยุทร์ ขับเคลื่อน ESG ใช้แล้ว "เครื่องคิดเลขคาร์บอน"
หลังประกาศพัฒนาเ?ครื่องคิดเลขคาร์บอน หรือ? Carbon Calulator ล่าสุด #SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ?ได้พัฒนาเวอร์ชัน #ต้นแบบ เสร็จแล้ว พร้อม? #Pilot ให้ 20 #บจ จากทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้นำร่องการใช้งานเรียบร้อยแล้วโดยเครื่องคิดเลขคาร์บอน ของ SET สามารถนำไปใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางเพื่อ?คำนวณ #Emission ขององค์กร ก่อนเข้าสู่กระบวนการทวนสอบ หรือ #Verify ข้อมูลอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก มีการทำงานร่วมกัน #TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในการอ้างอิงสูตรคำนวณการใช้พลังงานต่างๆ มาทียบเป็นปริมาณคาร์บอน ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวก พร้อมลดขั้นตอน และลดต้นทุนในการดำเนินการของภาคธุรกิจลงได้บางส่วน จากค่าใช้จ่ายในแต่ละปีที่องค์กรต้องแบกรับในการวัดและรับรองการปลดปล่อยเป็นหลักหลายแสนบาท
4 มิถุนายน 2567     |      20