งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Energy management

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ขอเชิญเข้าร่วม
 โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานและสาธิตการใช้พลังงานชีวภาพ (Bioenergy)
จากพืชเศรษฐกิจที่มีการใช้จุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในกระบวนการผลิตเอทานอลและก๊าซชีวภาพ

(red flag)สัมมนาชี้แจงโครงการและเผยแพร่ความรู้ จำนวน 5 ครั้ง (5 ภูมิภาค)
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ ??
https://forms.gle/1jnB1MAoTvsgQVtJ7

(red flag)รับสมัครโรงงานต้นแบบเข้าร่วมโครงการ (จำนวนจำกัด)
สนใจเข้าร่วมเป็นโรงงานต้นแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://bit.ly/42ejmoz

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณชนิกานต์ ขำประไพ (กานต์)  095 368 8396
คุณธันวรัตน์ ฉัตรศรี (ดาว)  02-129-3959

งานสัมมนานี้เป็นการเริ่มต้นโครงการ ทางทีมจะมีโอกาสถ่ายทอดแนวคิดของภาครัฐเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบโครงการนำร่อง

ซึ่งน่าจะนำมาใช้กับไบโอแก็สในทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งในงานสัมมนายังได้มีโอกาสทบทวนกันเรื่อง Safety

ในระบบก๊าซชีวภาพด้วยครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ จากตรงนี้ทางผู้วิจัยจะนำความรู้/ประสบการณ์ของทุกท่านไปพัฒนาคู่มือดูแลระบบก๊าซชีวภาพ

ให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับ เอกสารและะผลงานวิจัยของโครงการน่าจะมีประโยชน์กลับผู้สนใจพัฒนาโครงการก๊าซชีวภาพต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 11/5/2566 16:29:08     ที่มา : งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 298

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด